Het informatie-weekblad van Biddinghuizen

Neem contact met ons voor:

Kopij aanleveren

Advertenties, artikelen en mededelingen kunnen gezonden worden naar:

E-mailadres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Bezorging

Voor de klachten over de bezorging van de Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding:

Telefoon: 06 18 87 85 08

Biddinghuizen Actueel Biddinghuizen Actueel

PrintOnMedia bv ©